Shop
Parvaz Ba Khorshid // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 1. Parvaz Ba Khorshid // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 2. Zemzemhei Dar Bahar // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 3. Saghi // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 4. Risheh Dar Khak // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 5. Hamvareh Toei // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 6. Eshgh // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 7. Koocheh // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 8. Sofreh Sin // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 9. Daryaye Negah // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 10. Zahre Shirin // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 11. Meeraj // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 12. Nemikhaham Bemiram // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 13. Khake Pedaran // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar
 14. Ba Tamame Ashkhayam // Shahryar Rumi - Zemzemehei Dar Bahar